Aktualności


Żywność z Banku Żywności

2017-10-24

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub DOM w Krzywiniu informuje o realizowanym programie pn. „Pomoc żywnościowa” od miesiąca października 2017 r.
Produkty żywnościowe pochodzą z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Program jest skierowany do grupy osób najbardziej potrzebujących to znaczy znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:
• niepełnosprawności;
• bezdomności;
• bezrobocia;
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
• długotrwałej lub ciężkiej choroby;
• inne.
Pomoc żywnościowa skierowana jest dla osób samotnie gospodarujących oraz dla rodzin, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj:
- dla osób samotnie gospodarujących - 1268,00 zł
- dla osoby w rodzinie - 1028,00 zł

czytaj całość publikacji "Żywność z Banku Żywności"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  INFORMACJA

  2017-10-16

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w związku z przeprowadzką na ul. Generała Chłapowskiego 34 w dniach od 30.10 2017 r. do 3.11.2017 r ośrodek nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia przepraszamy.

  Od dnia 6.11.2017 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przyjmować interesantów w poniedziałki od 8.00 do 16.00 a od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00 przy ul. Generała Chłapowskiego 34 (wejście do ośrodka będzie w dobudowanej części budynku Liceum Ogólnokształcącego od strony parkingu przy cmentarzu).


  Informacja dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

  2017-08-24

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w związku z nawałnicą jaka przeszła w naszej gminie w nocy z 1 na 2 sierpnia 2017 r. oraz w dniu 11 sierpnia 2017 r. osoby które poniosły w wyniku tego kataklizmu straty w gospodarstwach domowych i podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych, a znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o zasiłek celowy. Kwota zasiłku nie może przekroczyć 6 tys. zł.
  Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 100 tys. zł. Ewentualna pomoc powinna być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń.
  Osoby, które zostały poszkodowane w dniu 11 sierpnia 2017 r. w wyniku zdarzeń klęskowych mogą ubiegać się o pomoc na remont lub odbudowę budynku/ lokalu mieszkalnego do kwoty 200 tys. zł., w tym również budynku gospodarczego służącemu do zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych rodziny, w szczególności budynku inwentarskiego do 100 tys. zł.
  Podstawą przyznania zasiłków jest ustawa o pomocy społecznej.

  czytaj całość publikacji "Informacja dla poszkodowanych w wyniku nawałnic"


  Projekt pn. "Inkubator Rozwoju"

  2017-08-11

  Centrum Szkoleniowe EDUKUS zaprasza do udziału w projekcie „Inkubator Rozwoju”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
  Udział w projekcie jest szansą na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
  Projekt skierowany jest dla osób:
  - niepracujących,
  - w wieku od 15 do 64 lat,
  - zamieszkujących tereny wiejskie powiatów: grodziskiego, kościańskiego, wolsztyńskiego
  - korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  - niepełnosprawnych.

  czytaj całość publikacji "Projekt pn. "Inkubator Rozwoju""

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Stypendia i zasiłki szkolne w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

   2017-08-08

   Uprzejmie informuję że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 czerwca 2017r. zadanie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne zostało przekazane do realizacji Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
   Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane w naszym Ośrodku od 1 września do 15 września 2017r ( w przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa z dniem 16 października 2017r.)

   czytaj całość publikacji "Stypendia i zasiłki szkolne w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej"


   Praca za granicą

   2017-08-07

   Agencja pracy Eurokontakt z siedzibą we Wrocławiu poszukuje chętnych do zbioru pieczarek we Francji.
   W/w agencja oferuje:
   - 2-4 tygodniowe szkolenie zawodowe w oparciu o umowę zlecenie
   - gwarancję zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej po pomyślnym ukończeniu szkolenia
   - bezpłatne zakwaterowanie na miejscu
   - wysokie zarobki
   - pracę w polskich zespołach pracowników
   - pomoc w organizacji przejazdu i wsparcie na miejscu przez opiekuna kontraktu
   - kurs języka obcego umożliwiający komfortową pracę
   Więcej szczegółowych informacji pod numerami telefonów 733 380 450, 71 362 47 89


   Oferta pracy

   2017-08-01

   Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu
   poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka.

   Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
   Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania podopiecznych.

   czytaj całość publikacji "Oferta pracy "


   UWAGA - godziny przyjęć wniosków na świadczenia dla rodzin

   2017-07-27

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przypomina, iż wnioski o świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze (500+) można złożyć:
   1. osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Generała Chłapowskiego 28,
   2. pocztą tradycyjną lub
   3. elektronicznie poprzez profil zaufany, portala Empatia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS
   od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu ul. Generała Chłapowskiego 28 (wejście od ul. Kasztelańskiej), w godzinach urzędowania Ośrodka tj.:
   • w poniedziałek w godz. 8.00 do 16.00,
   • od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.


   Program

   2017-07-24

   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło aktualne informacje o programie "Rodzina 500+".   W związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018 informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenie wychowawcze 500 plus.   Informacje do pobrania w załączeniu.

   Dołączone pliki:

   1) Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"

   2) Informator "Rodzina 500 plus"

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. ul. Gen. D. Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń, tel./faks 65 517-90-49

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji