Aktualności


Informacja o udzieleniu zamówienia

2018-01-11

Uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

„Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym potrzebującym pomocy z terenu Miasta i Gminy Krzywiń po przez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych i noclegowni”
W trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) do tutejszego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu wpłynęła jedna oferta Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21
Z powyższym wykonawcą została zawarta umowa w dniu 11 stycznia 2018r

Aleksandra Ślotała
Dyrektor MGOPS w Krzywiniu


Życzenia

2017-12-21

logo


Konkurs na udzielenie schronienia osobom bezdomnym

2017-12-21

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza konkurs ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Krzywiń.
Termin realizacji zamówienia od dnia 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć do dnia 05.01.2018 r. do godz.15.00
Załączniki:
a) Zapytanie ofertowe
b) załącznik Nr 1 (Formularz oferty)
c) załącznik Nr 2 ( Projekt umowy - schronisko)
d) załącznik Nr 3 (Projekt umowy – noclegownia)
e) załącznik Nr 4 (Oświadczenie)

Dołączone pliki:


Żywność z Banku Żywności

2017-10-24

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub DOM w Krzywiniu informuje o realizowanym programie pn. „Pomoc żywnościowa” od miesiąca października 2017 r.
Produkty żywnościowe pochodzą z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Program jest skierowany do grupy osób najbardziej potrzebujących to znaczy znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:
• niepełnosprawności;
• bezdomności;
• bezrobocia;
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
• długotrwałej lub ciężkiej choroby;
• inne.
Pomoc żywnościowa skierowana jest dla osób samotnie gospodarujących oraz dla rodzin, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj:
- dla osób samotnie gospodarujących - 1268,00 zł
- dla osoby w rodzinie - 1028,00 zł

czytaj całość publikacji "Żywność z Banku Żywności"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  INFORMACJA

  2017-10-16

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w związku z przeprowadzką na ul. Generała Chłapowskiego 34 w dniach od 30.10 2017 r. do 3.11.2017 r ośrodek nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia przepraszamy.

  Od dnia 6.11.2017 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przyjmować interesantów w poniedziałki od 8.00 do 16.00 a od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00 przy ul. Generała Chłapowskiego 34 (wejście do ośrodka będzie w dobudowanej części budynku Liceum Ogólnokształcącego od strony parkingu przy cmentarzu).
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń, tel./faks 65 517-90-49

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji