Aktualności


OFERTA PRACY

2019-08-08

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (od poniedziałku do piątku 2 godziny dziennie)
Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: Zgliniec

czytaj całość publikacji "OFERTA PRACY"


Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia

2019-06-04

Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia

Dołączone pliki:


Konkurs na stanowisko Dyrektora MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU

2019-05-17

ZARZĄDZENIE NR 46/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń

(-)Jacek Nowak

czytaj całość publikacji "Konkurs na stanowisko Dyrektora MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU"
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń, tel./faks 65 517-90-49

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji